Vinstskatt på lotteri

Hur fungerar egentligen en svensk vinstskatt på lotteri och vinster som uppkommer när man spelar på fysiska eller online lotterier? Vad är egentligen skattesatsen för lotteri, och är det alltid skattefria vinster? Det här med vinstskatt på lotteri är verkligen en soppa för många. När man har haft tur att vinna på lotteri vill man veta vad som gäller, och för att vägleda en del så har vi sammanställt vanliga frågor i den här skatteguiden.

Vinstskatt på lotteri – Inkomst av kapital?

Vilket lyxproblem får du kanske som första tanke – du har ju vunnit pengar, grattis! Men när segeryran har lagt sig och dammet lättat så kommer ibland en logisk tanke “jag bor ju i Sverige som har världens högsta skatt, ska jag skatta bort allting nu?”. Du kanske redan känner till den svenska skatten inkomst av kapital som gäller för de flesta andra skattesatser förutom din vanliga lön som på skattespråk heter inkomst av tjänst. Det finns primärt två huvudskatter som du som privatperson skattas för vid inkomster när du anses vara skatteskyldig i Sverige.

  • Inkomst av lön avser de pengar du arbetar och tjänar ihop på ditt dagsarbete enligt Inkomstskattelagen (1999:1229).
  • Inkomst av kapital avser exempelvis bostadsrättsförsäljning, bilförsäljning enligt Inkomstskattelagen (1999:1229)

Vinster på lotteri är varken lön av arbete eller kapitalinkomst eftersom det enligt lagen särskiljs i och med att lotteri inte har med skicklighet att göra utan har ett tur-element involverat.

Det finns enskilda fall där Skatteverket har upptaxerat kända pokerspelare med vinster som kommit ifrån pokersidor utanför EU av just skatten inkomst av tjänst då Skatteverket hävdat att man som pokerspelare har ett element av skicklighet och därför skall intäkterna betraktas som arbete och beskattas därefter enligt inkomst av tjänst.

Men som tur är så är alltså vinster som kommer ifrån lotterier inte att betrakta som inkomst utav kapital eller inkomst av tjänst utan har en alldeles egen skattesats som vi går igenom nedan. För att göra det ännu mer komplicerat så har Skatteverket beviljas undantag för vinstkatt på lotteri för vissa företag exempelvis statliga casinon, premieobligationer med flera.

Beräkna vinstskatt lotteri

Vinstskatt på lotteri beskattas med 35% av nettovinsten enligt följande exempel som Skatteverket tar upp:
Du satsar 100 000kr och utöver din insats vinner du 50 000kr.

  • 100 000 kr insats –50 000 kr i vinst = 50 000 kr i behållning
  • 50 000 kr i vinst x 0,35 % lotteri skatt = 17 500 kr i vinstskatt på lotterivinsten.
  • Lotteriskatt ska alltså betalas med totalt 17 500 kr till Skatteverket.

Uppskov vinstskatt lotteri

Du kan inte begära uppskov för vinstskatt på lotteri utan det skall deklareras och betalas in till Skatteverket, helst per omgående för att undvika räntor och förseningsavgifter. Uppskov för skatt är mer tillämpligt för bostadsrättsförsäljningar för dig som privatperson.

Vad står i Lotterilagen?

När det gäller skatter, lagar och regler är det alltid att rekommendera att du pratar direkt med en handläggare på Skatteverket. Traditionellt sett så är det tyvärr många svenskar som är lite rädda att ringa till Skatteverket och be om hjälp men dom har hundratals handläggare som besvarar enklare till avancerade frågeställningar via telefon, och du kan dessutom läsa mycket information på Skatteverkets hemsida.

Det finns undantag för vinstskatt på lotteri, vi citerar ifrån Lag (1991:1482) om lotteriskatt i stycket nedan:

“Lotteriskatt ska inte betalas för sådant lotteri som avses i lagarna om skatt på spel och skatt på vinstsparande. Man ska inte heller betala skatt för vinster på premieobligationer.
Penningvinst i lotteri som anordnas av en ideell förening är helt skattefri.
Lotteri som är undantaget från skatteplikt för lotteriskatt

Lotteriskatt ska inte betalas för (1 a § LSL):

1. sådant lotteri som avses i lagen om skatt på spel
2. sådant lotteri som avses i lagen om skatt på vinstsparande m.m.
3. vinstdragning på premieobligationer som har utfärdats i Sverige
4. lotteri som har anordnats av en sådan sammanslutning som avses i 15 § LL
5. sådant lotteri och sådant spel enligt kasinolagen som har anordnats av företag som i sin helhet, direkt eller indirekt, ägs av staten
6. lotteri där vinsterna inte utgörs av pengar.

Sammanfattningsvis innebär dessa bestämmelser att lotteriskatt exempelvis ska betalas av ATG men inte av Svenska Spel eller av folkrörelser som anordnar lotterier”
Skatteverkets rättsliga vägledning

Så sammanfattningsvis kan vi besvarar frågan kring vinstskatt på lotteri – det beror på vem som utfärdat lotten, i vilket land du köpt lotten och i vilket land du är skatteskriven.

  • Är du som privatperson skatteskyldig i Sverige och har köpt en lottsedel ifrån nykterhetsföreningen IOGT-NTO som är en ideel verksamhet så är vinster härledda till detta lotteri skattefria.
  • Köper du en lottsedel ifrån ett spelföretag med spellicens utanför EU/EES så skall dessa vinster beskattas med 35% nettoskatt.
  • Undvik spelskatt – spela på lotterier och casinon med spellicenser inom EU.