Svenska Spel minskar rörelseresultatet år 2022 – En närmare titt på årsredovisningen

I dagarna släppte Svenska Spel sin årsredovisning för år 2022 där man kan läsa att bolagets rörelseresultat minskade jämfört mot föregående år. Det försämrade rörelseresultatet är en kombination av lägre nettospelintäkter, samtidigt om personalkostnaderna och övriga externa kostnader var högre jämfört mot föregående år.

Anledningen till det försämrade rörelseresultatet

Enligt Svenska Spel själva var det ett utmanande år både med anledning av kriget i Ukraina samt den höga inflationen som pressat hushållens ekonomi. I VD-ordet beskriver bolagets VD och styrelseordförande att detta resulterat i att spelandet online legat på en stabil nivå, samtidigt som spontanköpen av spel i butik minskat. Vidare nämns det även att stärkta spelansvarsåtgärder resulterat i högre andel ”sunda intäkter” samtidigt som det haft en negativ inverkan på de totala intäkterna.

Minskning av nettospelintäkter för i stort sett samtliga affärsområden

I Svenska Spels årsredovisning för år 2022 går det att läsa att nettospelintäkterna minskat för i stort sett samtliga affärsområden. Inom Sport & Casino har inget affärsområde ökat nettospelintäkterna. Detta trots att flera viktiga sportevenemang såsom fotbolls-VM för herrar, fotbolls-EM för damer samt vinter-OS pågått under året. Inom Tur är det endast nummerspel som sticker ut med en ökning av nettospelintäkterna.

När det kommer till intäkterna för Casino Cosmopol ser det något annorlunda ut, både nettospelintäkter och antalet besökare har ökat kraftigt under året till samtliga Casino Cosmopol. Även bordsspel uppnådde en kraftig ökning. Sannolikt har ökningen dock till stor del att göra med hävningen av restriktionerna i början av 2022.

Affärsområdenas andel av koncernens intäkter

Svenska Spels verksamhet är uppdelad inom affärsområdena Sport & Casino, Tur och Casino Cosmopol & Vegas. Fördelningen av affärsområdenas intäkter under 2022 såg ut enligt följande.

  • Sport & Casino: 26% av nettospelintäkterna
  • Tur: 61% av nettospelintäkterna
  • Casino Cosmopol & Vegas: 13% av nettospelintäkterna

Hur stor del av spelandet sker online?

Svenska Spels nettospelintäkter från online stod år 2022 för 49% av koncernens totala nettospelintäkter. Spel hos ombud är fortfarande en stor försäljningskanal för Svenska Spel. Den stod år 2022 för 37,4% av intäkterna.

Viktiga händelser under året

I sin årsredovisning anger Svenska Spel flera viktiga händelser.

  • Andelen sunda intäkter var de högsta någonsin under 2022, ett resultat av stärkta spelansvarsåtgärder.
  • Jackpotten för det populära lottospelet Eurojackpot, från 900 miljoner till 1,3 miljarder. Dessutom utökade man antalet dragningar till två i veckan.
  • Man lanserade spelet Fullträff som går ut på att tippa antal mål i 13 europeiska fotbollsmatcher, med en jackpott på 50 miljoner kronor.
  • Man lanserade 13 nya digitala lotter under året samtidigt som man gjort det möjligt att spela med andelsspel i nummerspel.
  • Min spelkoll lanserades där spelare lättare får en överblick över sitt spelande, och eventuellt riskbeteende.
  • Avtalet med Svenska Spels oberoende forskningsråd förlängdes i fem år.
  • Man förlängde avtalet med Svenska Fotbollsförbundet fram till och med år 2028.