Spelreglering i Sverige

Efter snart 20 år utav en enda stor gråzon så går vi nu emot en spelreglering i Sverige med spellicenser som är enligt EUs lagar. Sverige har precis som med Alkoholmonopolet årligen fått utstå stark kritik ifrån EU då Sverige inte följer EUs lagar om fri marknad. I proposition 2017/18:220 som regeringen släppte under våren 2018 så lanserades så äntligen det slutgiltiga utkastet till en spelreglering. Den här spelregleringen är tänkt att börja gälla redan från och med 1 januari 2019 vilket utav lotteriinspektionen har mötts utav kritik då det kan vara en för snäv tidsram.

Eftersom det är valår 2018 spar inte nuvarande regeringen på orden när man med pompa och ståt således lanserar denna lösning på spelproblematiken i Sverige. Redan den 1 augusti 2018 kan licensansökningar börja lämnas in och Sverige har den 4 april 2018 notifierat EU om den kommande spelregleringen.

En spelreglering i Sverige har varit på tapeten under flera utav de senaste regeringarna som styrt Sverige och det har varit en riktig het potatis som inte många politiker velat ta tag i, det landade till slut i Socialdemokraternas Civilminister Ardalan Shekarabi att ta tag i denna surdeg som spellicenser i Sverige har innefattat. Det var därför med stor skepsis som den oreglerade spelmarknaden med bas inom EU såg på denna senaste rad av remisser och utredningar. När spelutredningen denna gång inleddes var dock tongången annorlunda och nu tog man stöd och feedback ifrån spelbolagen med bland annat Cherry som fick sitta med i diskussioner långt in i sluttampen och ge sina åsikter.

Slutligen presenterades då den nya propositionen som enligt utredningen ska leda till en spelskatt om 18% av överskottet mellan insatser och utbetalningar – en siffra som de flesta aktörer inom branschen hade velat se mellan 12-15% liknande som Danmark och Storbritannien. Det har höjts röster ifrån bland annat Cherrys VD Anders Holmgren att punktskatten på 18% riskerar att leda till minskade arbetstillfällen runt om i landet när marginalerna för spelbolagen krymper och pressas allt mer.

Spelregleringen är än så länge endast ett lagförslag

Eftersom detta endast är en proposition så återstår det för regeringen efter valet att ta slutgiltligt beslut i frågan, om detta nu är regeringen i nuvarande utformning eller en helt ny regering återstår att se. Mycket är oklart inom politiken och med tanke på 2014 års regeringsval med medföljande Decemberöverenskommelse och maktvakuum som inträffade är det inte allt för stor risk att anta att det även denna gång kan bli osäkert kring vem som ska styra Sverige efter valet. Efter valet är det upp till den nya regeringen att ta beslut i frågan och driva igenom och slutföra arbetet som Socialdemokraterna påbörjat.

Då lagen är tänkt att börja gälla 1 januari 2019 så finns det tyvärr en risk att det återigen blir en fördröjning utav en implementering utav en spelreglering i Sverige som så många gånger tidigare. Det skulle skapa en större osäkerhet för spelaktörerna där i princip samtliga har välkomnat spelregleringen då spelbolagen tycker att det helt enkelt är enklare att agera på en reglerad marknad med alla fördelar det innebär.

Exempelvis så skulle spelbolag som Cherry via sina spelbord på restauranger och krogar enklare kunna marknadsföra sint online nätcasino vid en reglering och marknadsföring överlag skulle förenklas för alla parter.

Spelreglering i Sverige – Hur ska det nya licenssystemet fungera?

Idag är det endast Svenska Spel som har tillstånd att bedriva odds och spelverksamhet mot svenska kunder med undantag för lotterier och andra bolag som ATG. Svenska Spel kommer i den nya spelmarknaden att börja med nätcasino och har för avsikt att börja med detta från och med januari 2019. Svenska Spel har inlett samarbete med SG Digital om att ta fram spel på Svenska Spels onlinecasino, i detta casino så kommer då Svenska Spel att konkurrensutsätta sig emot alla andra med innehav utav en svensk spellicens.

I den nya spelregleringen så delas marknaden upp mellan onlinespel och vadhållning som casino och odds, en annan del som fortfarande kommer räknas som allmännyttiga ändamål som bingo och lotterier och en tredje som innefattar de statliga casinon och jackvegas maskinerna.

Mycket är fortfarande oklart eftersom inte det är en färdig spikad lag, men som det ser ut nu så räknar den nuvarande spelförslaget med skatteintäkter om ca 400 MSEK till statskassan per år – en betydande summa skattepengar.