Hänga Gubbe

Hänga Gubbe är ett populärt och enkelt spel som är vanligt i skolor och liknande. Ofta eftersom det kräver viss tankeverksamhet kring ord och bokstäver. Det finns många olika sätt att spela hänga gubbe på men i grund och botten gör man nästan alltid på samma sätt. Man börjar med att utse en “ritare”. Ritaren är den som väljer ett ord som övriga deltagare ska gissa på. Oberoende av antalet deltagare är det sedan ritaren mot övriga deltagare. Ritaren ritar sedan upp ett antal streck på pappret eller tavlan. Antalet streck ska vara lika många som antalet bokstäver i ordet som denne tänkt ut. Övriga deltagare får sedan gissa fritt på bokstäver som finns i ordet som är uppritat. Vid varje felgissning ritar ritare ett nytt streck på tavlan. Nya sträck ritas ända fram till att de föreställer konturerna för en hängd gubbe. Här går det förstås att rita oändligt många beroende av gubbens detaljrikhet. Men en vanlig hängd gubbe bör innehålla cirka 11 försök.

Vill du spela Hänga Gubbe på nätet kan du göra detta på flera sidor. Bland annat finns spelet på:

Elevspel

Hänga Gubbe