Vad är bägarspelet?

Bägarspelet är ett klassiskt hasardspel som de flesta förmodligen sett utövas någon gång. Spelet utövas av en person som normalt har tre bägare och skjuter en kula mellan dessa. Utövaren försöker förvilla spelaren med hjälp av snabba och skickliga rörelser av kulan mellan de tre upp- och nedvända bägarna. För att spelaren ska vinna krävs det att denne gissar rätt på under vilken bägare kulan befinner sig efter en omgång. Normalt är detta mycket svårt då utövaren har stor erfarenhet och skicklighet i att utföra spelet.

Bägarspelet är ett klassiskt lurendrejarspel eller på engelska ”scam” som utövas i de flesta städer som är frekvent besökta av turister. Spelet går ofta till på så vis att en ”spelare” med anktytning till utövaren låtsas spela bägarspelet med ett antal vinster i rad. När nästa spelare sedan kommer fram för att spela är det omöjligt för denna att gissa rätt.