Rysk Roulette

Kanske är rysk roulette något du sett på film eller bara tidigare hört talas om. Och som namnet skvallrar om så har detta ”spel” faktiskt sitt ursprung i Ryssland. Det utövades till en början av rika män i Sankt Petersburg under 1800-talet. Men deltagandet har ofta inte varit frivilligt då det även använts som tortyrmetod.

Grundidén med Rysk Roulette är någon form av uppgörelse där deltagarna turas om att avfyra en revolver mot sitt huvud med ett eller ett antal skott i. Innan revolvern avfyras snurras revolvertrumman. Denna del av uppgörelsen är troligtvis det som gett namnet åt den. Utövas Rysk Roulette med en sexpatrons-revolver är sannolikheten att man överlever det första skottet cirka 83%. Fortsätter man sedan minskar sannolikheten för överlevnad drastiskt. Vid det femte skottet är sannolikheten för överlevnad nere på 50%.

Testa inte Rysk Roulette hemma 😉